HOME     CONTACT

DE OPERA

 

Samenvatting | Morele overwegingen | Dramaturgische aantekeningen | Muzikale notities

 

Aan het begin van de opera “Het Ware Geweld” maken we kennis met een vrouw en twee jonge mannen, die vol misprijzen en afschuw kijken naar de maatschappij waarin ze leven. Er heerst chaos. Geweld en bloedige terreur zijn aan de orde van de dag.

 

De beide mannen sluiten zich aan bij een politieke beweging met een krachtige leider die een nieuw elan uitstraalt. Ze worden actief in die partij. Het wordt al snel duidelijk dat ze erg van elkaar verschillen. De één – Roland geheten – heeft een kleinburgerlijke achtergrond. Hij zit boordevol rancune over de beperkingen die zijn bescheiden afkomst met zich meebrengt. Hij beschouwt de nieuwe partij als een geschenk uit de hemel: het voertuig waarmee hij zijn ongebreidelde ambities kan waarmaken. De ander – Dieter – is van adellijke afkomst. Zijn enthousiasme voor de nieuwe partij berust geheel en al op een bevlogen idealisme. De vrouw speelt aanvankelijk de rol van anonieme kritische commentator. Zij stelt nuchtere vragen en hekelt Dieter met zijn vergaande naïviteit en ontkenning van de werkelijkheid.

 

Wanneer hij erachter komt dat de partij eigenlijk anarchistische terreur heeft vervangen door staatsterreur is hij diep teleurgesteld en distantieert hij zich van de partij. Hij komt tot de slotsom dat alleen eliminatie van de leider een oplossing van het probleem kan zijn. Een poging de leider te vermoorden mislukt. In de laatste acte staat Dieter terecht; Roland is zijn rechter. Een uitzinnig krijsende Roland veroordeelt Dieter tot de doodstraf die onmiddellijk wordt voltrokken.

 

In de Epiloog van de opera wendt de vrouw zich tot het publiek met de indringende vraag: “Wie heeft het recht om te oordelen over hen, die laat, zeer laat, hun dwalingen onder ogen zagen en hun verzet met de dood moesten bekopen?”

Powered by LEntl JV Networks