HOME     CONTACT

Voorstellingen op 4, 11, 12 of 14 mei in de Uilenburger Synagoge in Amsterdam. Kaarten nu verkrijgbaar.

 

Waar het over gaat:

Een land in chaos en ontreddering. Een nieuwe partij met een krachtige leider die een uitweg biedt. Kameropera Het Ware Geweld daagt toeschouwers uit keuzes te maken in tijden van politieke chaos. Met overtuigende woorden en meeslepende muziek is het makkelijk om sympathie te verlenen aan perso- nages die een klip en klare oplossing bieden. Waar dat toe leidt beleven we aan de hand van het relaas van twee mannen die als medestanders bij de partij beginnen maar later lijnrecht tegenover elkaar komen te staan als rechter en beklaagde.

Powered by LEntl JV Networks